Ανάπλαση Ποδηλατικής Διαδρομής

Ανάπλαση Ποδηλατικής Διαδρομής
2017

Ανάπλαση Ποδηλατικής Διαδρομής

ΠραγμαΈργο - Ανάπλαση Ποδηλατικής Διαδρομήςτοποιήθηκε χάραξη και δημιουργία πεζοδρομίων, αντικατάσταση υπαρχόντων πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, αύξηση ύψους υφισταμένων τοιχίων αντιστήριξης, αναβάθμιση του κτιρίου Δεξαμενής, σημειακές κυκλοφοριακές διευθετήσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην κυκλοφορία και στη στάθμευση, σήμανση δρόμων, ανακατασκευή αποχετεύσεως ομβρίων καθώς και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και τροφοδότηση αυτών με ρεύμα από την πλησιέστερη γραμμή οδοφωτισμού. Στον περιβάλλοντα χώρο πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση 500 δέντρων και 6.000 θάμνων, εξυγίανση και αναβάθμιση των υπαρχόντων αλσυλλίων, υλοτόμηση και εκρίζωση υπαρχόντων δέντρων και εγκατάσταση τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου.


Σχετικά

2017

Ζαππείο Μεγάρο

Κατασκευή νέας Παιδικής Χαράς με την Αποξήλωση και Απομάκρυνση..

2017

Εθνικός κήπος

Πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση Νέων Οργάνων στην Παιδική Χαρά..

2017

Άλσος Δαφνίου

Αποκατάσταση Δικτύου Ύδρευσης του Άλσους, Πέτρινες Κατασκευές,..