Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Νέστου

2017

Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Νέστου

Το έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη και θα προστεθούν σύντομα φωτογραφίες.


Σχετικά

2017

Εγκατάσταση..

Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λοιπών..