Εθνικός κήπος

Εθνικός κήπος
2017

Εθνικός κήπος

Πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση Νέων Οργάνων στην Παιδική Χαρά του Εθνικού Κήπου καθώς και Ανακαίνιση των εγκαταστάσεών της (Αποχωρητήρια, Βρύσες, ξύλινο Φυλάκιο Εισόδου). Πραγματοποιήθηκαν Επισκευές, Συμπληρώσεις και Αντικαταστάσεις στις Υφιστάμενες Κατασκευές (Πέργκολες, Κιόσκια) σε διάφορα σημεία του Εθνικού Κήπου, Τοποθέτηση Σήμανσης, Στεγανώσεις και Ανακαινίσεις των Λιμνών, Επισκευές και Βελτιώσεις του Δικτύου Κυκλοφορίας (Διάδρομοι, Πλατειές, Μονοπάτια). Πραγματοποιήθηκε επίσης Εγκατάσταση Νέου και Συντήρηση του Υφιστάμενου Πρασίνου με παρεμβάσεις στην ομοιογένεια και την αισθητική ακολουθία των φυτικών φρακτών καθώς επίσης και προσθήκη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.


Σχετικά

2017

Ζαππείο Μεγάρο

Κατασκευή νέας Παιδικής Χαράς με την Αποξήλωση και Απομάκρυνση..

2017

Άλσος Δαφνίου

Αποκατάσταση Δικτύου Ύδρευσης του Άλσους, Πέτρινες Κατασκευές,..