Τα νέα μας

2017

APRICUS - Ηλιακοί..

Η κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης..

2017

Εγκαταστάσεις..

Εγκατάσταση σε εξέλιξη Γεωθερμικού Συστήματος στην Apivita..

2017

Φωτοβολταϊκά -..

Τοποθέτηση φωτοβολταικών πλαισίων από το άρτια εξειδικευμένο..

2017

Εγκατάσταση..

Εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού 6,89 kW στον 2ο παιδικό..

2017

Φωτοβολταικά -..

Εγκατάσταση αυτόνομου υβριδικού συστήματος για το φωτισμό..

2017

Εγκατάσταση..

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 98,7 KW σε βιομηχανική στέγη στο..

2017

Εγκατάσταση..

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 99,8 KW σε βιομηχανική στέγη στο..

2017

Εγκατάσταση..

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου 149,04 στην Στενύκλαρο..