Διαστρωμάτωση υλικών φυτεμένων δωμάτων

Η κατασκευή των φυτεμένων δωμάτων πραγματοποιείται με επάλληλες λειτουργικές στρώσεις από υλικά με τεχνικά χαρακτηριστικά που να συνδυάζονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζουν ένα πλήρως λειτουργικό και βέλτιστο αποτέλεσμα.

- Φυτικό υλικό

- Υπόστρωμα Ανάπτυξης Φυτών

- Διηθητικό Φίλτρο

- Αποστραγγιστικό σύστημα

- Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης

- Μεμβράνη ελέγχου ανάπτυξης ριζικού συστήματος

1) Φυτικό υλικό

H επιλογή του φυτικού υλικού λαμβάνει υπόψη τους κλιματολογικούς και οικολογικούς παράγοντες, το ριζικό σύστημα των φυτών (για την αποφυγή διάτρησης των στεφανώσεων), το αισθητικό αποτέλεσμα και τον τύπο του φυτεμένου δώματος, που ορίζει το πάχος και το είδος του φυτικού υποστρώματος. Βασικοί παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη είναι η αντοχή των φυτικών ειδών στις υψηλές θερμοκρασίες και στην ένταση του ανέμου

2) Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών

Το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα φυτά να αναπτύξουν ένα πυκνό ριζικό σύστημα και να ικανοποιεί τις φυσικές, χημικές και βιολογικές ανάγκες των φυτών. Απαιτείται να έχει συγκεκριμένο πορώδες, PH και κοκκομετρία, ανάλογα με το φυτικό υλικό που θα επιλεγεί. Πρέπει να είναι σταθερό, να απορροφά και να συγκρατεί νερό για την ανάπτυξη των φυτών και να επιτρέπει μόνο την περίσσεια νερού να οδηγείται στο αποστραγγιστικό σύστημα. Πρέπει να επιτρέπει τον αερισμό του ριζικού συστήματος των φυτών ακόμα και όταν είναι κορεσμένο με νερό. Πρέπει σε βάθος χρόνου να μην συμπιέζεται .Δεν χρησιμοποιείται κηπευτικό χώμα.Όσο αυξάνεται το πάχος του υποστρώματος ανάπτυξης που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να γίνει διαφοροποίηση στην περιεκτικότητα του φυτικού υποστρώματος όσον αφορά στην οργανική ουσία.

Τυπικά Xαρακτηριστικά ανάλογα με τον τύπο του φυτεμένου δώματος

PH 6,5-8,5,

Περιεκτικότητα σε άλαταΠεριεκτικότητα σε οργανική ουσία 3% ως 20% Συνολικός όγκος πόρων 60%-80%

Mέγιστη Yδατοικανότητα 20%-50%

Παρουσία ΑργίλουΚορεσμένο Ειδικό βάρος < 1.200 kg/μ3

3) Διηθητικό Φύλλο

Το διηθητικό φύλλο είναι κατασκευασμένο από θερμικά ενισχυμένο πολυπροπυλένιο και είναι σχεδιασμένο ώστε να αποτρέπει τη μεταφορά τεμαχιδίων από το υπόστρωμα στο αποστραγγιστικό σύστημα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν το φράξιμό του και να εμποδίσουν τη ροή του νερού. Ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, αλκάλια και οργανικές ενώσεις π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. να είναι βιολογικά και χημικά ουδέτερο.

Κατηγορία Αντοχής 1-3(DINISO 12236, FLLguidelines 5.3/2002, 8.2/2002)

4) Αποστραγγιστικό Σύστημα

Το αποστραγγιστικό σύστημα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από θερμοδιαμορφωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE),ή ανακυκλωμένο πολυστυρένιο και από υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) με αμφίπλευρες εγκολπώσεις, κενούς χώρους στους οποίους συσσωρεύεται νερό. Οπές από τις οποίες η περίσσεια ύδατος οδηγείται στις υδρορροές ή συγκεντρώνεται σε ειδική δεξαμενή για επανάχρηση. Το αποστραγγιστικό σύστημα πρέπει να λειτουργεί σαν αποθήκη νερού, ενιαία αποστράγγιση, αερισμό του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών και προστασία για της υποκείμενες μεμβράνες.

Τυπικά Xαρακτηριστικά

Ικανότητα αποστράγγισης νερού από 4,0- 8,1 l/mxs

Όγκος Πλήρωσης από 10 ως 29 λιτ/τμ

Ικανότητα αποθήκευσης Νερού από 3 ως 17 λτ/τμ

(FLLguidelines 7.2/2002)

5) Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και μηχανικής προστασίας της μόνωσης

Tο υπόστρωμα είναι κατασκευασμένο πολυεστερικές συνθετικές και ανακυκλωμένες ίνες. Έχει πάχος από 1,8 ως 7χιλ, και συγκρατεί νερό από 1,8 λιτ/τμ ως 7 λιτ/τμ. Προσφέρει επιπλέον προστασία στην υποκείμενη αντιρριζική μεμβράνη, στα συστήματα στεγάνωσης από πλήγματα. Κατηγορία αντοχής 3-4 (FLLguidelines 5.3/2002, 8.2/2002)

6) Aντιρριζική Μεμβράνη

H αντιρριζική μεμβράνη είναι κατασκευασμένη από από ηλεκτρονικά ελεγμένο πολυαιθυλένιο (PE), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO). Προσφέρει συνεχή προστασία στη μόνωση της οροφής αποτρέποντας τη διάτρηση από το ριζικό σύστημα των φυτών, των στεγανώσεων της οροφής( FLLguidelines 5.3/2002, 8.2/2002)

7) Διαχωριστική μεμβράνη

Η διαχωριστική μεμβράνη τοποθετείται σε περίπτωση μη χημικής συμβατότητας των υλικών στεγάνωσης και του φυτεμένου δώματος

Σχετικές Δημοσιεύσεις