Εγκατάσταση Χαιδάρι 9.87 kW

Τοποθέτηση φωτοβολταικών πλαισίων από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Γεωρυθμικής ΑΤΕ. H εγκατάσταση των πάνελ πραγματοποιήθηκε σε δώμα κατοικίας. Τα πάνελ έχουν νότιο προσανατολισμό για την βελτιστοποίηση της απόδοσης τους.

όγο του περιορισμένου διαθέσιμου ωφέλιμου χώρου έχουν τοποθετηθεί σε μια ενιαία κατασκευή. Αυτού του τύπου η χοροθέτηση μας δίνει την δυνατότητα να τοποθετήσουμε τα πάνελ χωρίς να αφήσουμε αποστάσεις μεταξύ των σειρών. Τοποθετήθηκαν 42 πλαίσια των 235Wp τύπου HIT-235HDE4 μονοκρυσταλλικά της Γερμανικής εταιρείας Sanyo, συνολική ονομαστική ισχύς 9,87kW. Στο έργο τοποθετήθηκε inverter της Γερμανικής εταιρίας μοντέλο SMA μοντέλο STP 10000 TL.

Σχετικές Δημοσιεύσεις