Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Νέστου

Το έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη και θα προστεθούν σύντομα φωτογραφίες.

Σχετικές Δημοσιεύσεις