Εργασίες αποψίλωσης & καθαρισμού βλάστησης & εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τ.Ε. περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών περιφέρειας Αττικής

  • Αρχική
  • Εργα Πρασίνου
  • Εργασίες αποψίλωσης & καθαρισμού βλάστησης & εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τ.Ε. περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών περιφέρειας Αττικής

Εργασίες αποψίλωσης & καθαρισμού βλάστησης & εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τ.Ε. περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών περιφέρειας Αττικής

Αντικείμενο  είναι η αποψίλωση και ο καθαρισμός  της    βλάστησης  και εύφλεκτης   ύλης  (ξερά χόρτα,  κλαδιά, σκουπίδια, ξένα αντικείμενα κ.α.) από νησίδες , πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων  του οδικού δικτύου αρμοδιότητας   της   Δ/νσης  Τεχνικών Έργων Π.Α. και της    Δ/νσης    Διαχείρισης  Μητροπολιτικών Υποδομών Π.Α. για δύο έτη. (2019 -2020) Συνολικά 1800 στρέμματα

Σχετικές Δημοσιεύσεις