Φυτεμένο δώμα σε σχολείο Ν. Σμύρνη Κράτητος & Αποστολάκη

Φυτεμένο δώμα σε σχολείο Ν. Σμύρνη Κράτητος & Αποστολάκη

Κατασκευάστηκε φυτεμένο δώμα με υλικά διαστρωμάτωσης  Zinco  Φυτεύτηκαν φυτά μικρής  και μεσαίας ανάπτυξης Εγκαταστάθηκε δίκτυο αυτόματης άρδευσης κατασκευάστηκε  ξύλινη πέργολα Έκταση 1265 τετραγωνικά μέτρα Ετος κατασκευής 2010   Προυπολογισμός έργου  64.500,00  με ΦΠΑ

Τίτλος έργου :  Διαμόρφωση οικολογικών ταρατσών σε δημοτικά κτίρια

Σχετικές Δημοσιεύσεις