Φυτεμένο δώμα σε σχολείο Ν. Σμύρνη Κράτητος & Αποστολάκη

Φυτεμένο δώμα σε σχολείο Ν. Σμύρνη Κράτητος & Αποστολάκη

Κατασκευάστηκε φυτεμένο δώμα με υλικά διαστρωμάτωσης  Zinco  Φυτεύτηκαν φυτά μικρής  και μεσαίας ανάπτυξης Εγκαταστάθηκε δίκτυο αυτόματης άρδευσης κατασκευάστηκε  ξύλινη πέργολα Έκταση 1265 τετραγωνικά μέτρα

Σχετικές Δημοσιεύσεις