Φυτεμένο Δώμα σε σχολείο Βοσπόρου & Αγίας Σοφίας στην Νέα Σμύρνη

Φυτεμένο Δώμα σε σχολείο Βοσπόρου & Αγίας Σοφίας στην Νέα Σμύρνη

Διαμόρφωση Οικολογικών Ταρατσών σε Δημοτικά κτίρια του Δημου Νέας Σμύρνης.  Σχολείο Βοσπόρου & Αγίας Σοφίας Σήμβαση 1/2/2010

Κατασκευή διαστρωμάτωσης φυτέμενου δώματος.

Φύτευση φυτών

Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου

Κατασκεύη  διαδρόμων κίνησης επισκεπτών (μαθητών)

Κατασκευή πέργολας

Σχετικές Δημοσιεύσεις