Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων

Η διασφάλιση μεγάλης διάρκειας ζωής ενός φυτεμένου δώματος προϋποθέτει τον προσδιορισμό και την ανάλυση των παραγόντων που καθιστούν μια στέγη κατάλληλη για φύτευση.

Οι παράγοντες που εξετάζονται είναι οι εξής:

- Κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής

- Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της στέγης/δώματος

- Ιδιαίτερες απαιτήσεις του φυτικού υλικού

- Ένταση καλλιεργητικών φροντίδων

1) Κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής

Όσον αφορά στους παράγοντες που αφορούν στις κλιματολογικές συνθήκες μιας περιοχής λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

 • Το κλίμα της περιοχής
 • Το μικροκλίμα
 • Tη συχνότητα και η ένταση των ετησίων βροχοπτώσεων
 • Tη μέση ηλιοφάνεια
 • Tην εμφάνιση περιόδων ξηρασίας
 • Tην εμφάνιση περιόδων παγετού, με ή χωρίς την κάλυψη με χιόνι
 • Την κατεύθυνση και ένταση των επικρατούντων ανέμων

2) Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του δώματος/στέγης

Λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

 • Περιοχές που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο, περιοχές που σκιάζονται και περιοχές στις οποίες υπάρχει εναλλαγή ήλιου-σκιάς
 • Απορροή του νερού των βροχοπτώσεων από τη στέγη
 • Η επίδραση της εκπομπής καυσαερίων
 • Τα ρεύματα αέρα
 • Η έκθεση των επιφανειών της στέγης
 • Οι ανακλώσες επιφάνειες της κατασκευής
 • Επιπλέον αύξηση του φορτίου από νερό που προέρχεται από παρακείμενα κατασκευαστικά στοιχεία
 • Η κλίση απορροής της επιφάνειας του δώματος/στέγης
 • Η φέρουσα ικανότητα του κτιρίου

Σχετικές Δημοσιεύσεις