Πλεονεκτήματα - Οφέλη φυτεμένων δωμάτων

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη δημιουργία μιας «πράσινης στέγης» είναι πολλά και αφορούν το κτίριο, τους κατοίκους του, αλλά και το περιβάλλον:

1.Μείωση των αναγκών του κτιρίου σε θέρμανση και ψύξη. Ένας ταρατσόκηπος είναι και ένα φυσικό μέσο θερμομόνωσης. Η εξοικονόμηση σε ενέργεια κλιματιστικού ενός κτιρίου με ταρατσόκηπο μπορεί να φτάσει μέχρι και 25% κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει και 50%.

2.Φιλτράρει και βελτιώνει τον αέρα της πόλης. Συγκρατεί τα αιωρούμενα σωματίδια και τη σκόνη και κάνει το μικροκλίμα στις πόλεις πιο υγιεινό, καθώς στη φυλλική επιφάνεια των φυτών ενός ταρατσόκηπου κατακρατούνται σωματίδια σκόνης και άλλων ρυπογόνων στοιχείων.

3.Μείωση της φθοράς των υδατοστεγανών μεμβρανών και αύξηση της διάρκειας ζωής τους. καθώς την προστατεύει από την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασιακές διαφορές.

4.Δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος και αερισμού.

5.Απορροφά, αντί να αντανακλά το θόρυβο και την ηλιακή ακτινοβολία, αμβλύνοντας το φαινόμενο της λεγόμενης «αστικής νησίδας θερμότητας»

6.Δημιουργία τοπικών καταφυγίων για την πανίδα και την χλωρίδα.

7.Επανάκτηση αστικού πρασίνου.

8.Δυνατότητα συγκράτησης νερού από βροχοπτώσεις. Οι σωστά κατασκευασμένοι ταρατσόκηποι μπορούν να κρατήσουν το βρόχινο νερό σε μεγάλο ποσοστό και να εμποδίσουν φαινόμενα πλημμυρών από ραγδαίες καταιγίδες. Τα βαριά μέταλλα και στοιχεία που μεταφέρονται από τη βροχή απορροφούνται από τους ταρατσόκηπους και δεν αποδεσμεύονται, με αποτέλεσμα το νερό που απορρέει να είναι πιο καθαρό από το βρόχινο.

9.Άνοδος της αξίας των ακινήτων λόγω αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης

10.Περισσότερο οξυγόνο. Μέσω της φωτοσύνθεσης, τα φυτά στην ταράτσα μπορούν να απορροφήσουν το διοξείδιο του άνθρακα από τα αυτοκίνητα ή τις βιομηχανίες και να παράγουν οξυγόνο.

11.Δημιουργία οάσεων καλαισθησίας μέσα στις τσιμεντουπόλεις. Αξιοποιούν τον μέχρι τώρα αχρησιμοποίητο χώρο και αποτελούν ένα νέο χώρο χαλάρωσης, ξεκούρασης και αναψυχής.

Σχετικές Δημοσιεύσεις