Συχνές ερωτήσεις - Αντλίες θερμότητας

Από τους Μηχανικούς Π. Γρυπαίο και Κ. Περάκη της Τεχνικής εταιρείας ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗΣ ATE

Πως λειτουργεί μια αντλία θερμότητας ;

Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανές μεταφοράς (και όχι παραγωγής) θερμικής ενέργειας από ένα χώρο με χαμηλότερη θερμοκρασία, σε ένα χώρο με υψηλότερη. Βασίζονται στο φαινόμενο της ψύξης ενός υγρού όταν αυτό εξαερώνεται.

Τον χειμώνα λοιπόν απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον, την ενισχύει προσθέτοντας το θερμικό έργο του συμπιεστή και θερμαίνει το νερό ως την θερμοκρασία που επιλέγουμε και η οποία πρέπει να περνά τους 50οC προκειμένου να εξασφαλιστεί και η ικανοποιητική απόδοση των θερμαντικών σωμάτων .

Μπορεί να αντικαταστήσει τον λέβητα ;

Η αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας αποτελεί μια λύση οικολογική, αξιόπιστη ενώ δημιουργεί απίστευτη οικονομία έναντι των υγρών καυσίμων και η δαπάνη της αποσβένεται γρήγορα. Το ζεστό νερό μπορεί να διατίθεται απ’ ευθείας, όπως ακριβώς και σε έναν συμβατικό λέβητα, στο δίκτυο των θερμαντικών σωμάτων ή να αποθηκεύεται πρώτα σε καλά θερμομονωμένη δεξαμενή κατάλληλης χωρητικότητας για να χρησιμοποιηθεί ετεροχρονισμένα στις επιθυμητές ώρες θέρμανσης.

Τέλος έχουν τη δυνατότητα να αντιστρέφουν τον κύκλο λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα αντί θέρμανσης να παράγουν ψύξη και αντίστροφα. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αντικαταστήσουν περισσότερες από μία συσκευές όπως, λέβητες θέρμανσης, κλιματιστικά, θερμοσίφωνες ζεστού νερού. Μπορεί να προστεθεί εύκολα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης ενώ σε νέες εγκαταστάσεις εξασφαλίζει πλήρη αυτάρκεια για θέρμανση και κλιματισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Τι εννοούμε όταν λέμε βαθμός απόδοσης (COP);

Ως βαθμός απόδοσης μίας αντλίας θερμότητας ορίζεται ο λόγος της ενέργειας που αποδίδει προς την ενέργεια που εκείνη τη στιγμή καταναλώνει. Για παράδειγμα, εάν μία αντλία θερμότητας αποδίδει προς τη θέρμανση 12 kW αλλά καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια 3 kW έχει βαθμό απόδοσης ίσο με 4.

Ο βαθμός απόδοσης κατά τη λειτουργία της θέρμανσης ονομάζεται COP (Coefficient Of Performance) ενώ κατά τη λειτουργία δροσισμού ονομάζεται EER (Energy Efficiency Ratio).

Για παράδειγμα μια αντλία θερμότητας με COP=3.5 είναι ικανή να παρέχει 3.5kWh θερμικής ενέργειας καταναλώνοντας 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο βαθμός απόδοσης μιας αντλίας θερμότητας αποτελεί συνάρτηση της εξωτερικής θερμοκρασίας αλλά και της ζήτησης.

Για ποιον λόγο επιλέγουμε την υποβοήθηση της αντλίας είτε με τον υπάρχων λέβητα είτε με αντιστάσεις;

Η ενίσχυση ενός συστήματος θέρμανσης αντλίας θερμότητας εφαρμόζεται όταν οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος πέσουν χαμηλά (κάτω από τους 0oC) καθώς σε αυτές τις θερμοκρασίες, η αποδοτικότητα της αντλίας μειώνεται. Έτσι προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες άνεσης εντός του κτιρίου, ο μελετητής είτε αυξάνει την ισχύ της μονάδας είτε σχεδιάζει υποστηρικτικά συστήματα σε περιπτώσεις ακραίων συνθηκών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις το υποστηρικτικό σύστημα αποτελείται είτε από ηλεκτρικές αντιστάσεις, είτε από εγκατάσταση βοηθητικού λέβητα πετρελαίου ή αερίου.

Στα υφιστάμενα σπίτια, προτείνεται να κρατηθεί ο υπάρχων λέβητας- εάν είναι σε καλή κατάσταση- σε υποστηρικτική λειτουργία της αντλίας θερμότητας προκειμένου να μειωθεί η δαπάνη για το σύστημα θέρμανσης.

Τι είναι η αντιστάθμιση και σε τι ωφελεί;

Η αντιστάθμιση είναι ένας αυτοματισμός ο οποίος περιέχεται στην αντλία θερμότητας , το οποίο μέσω ενός ελεγκτή παρακολουθεί συνεχώς τις καιρικές συνθήκες, καθώς και τη θερμοκρασία του νερού του λέβητα και προγραμματίζει την λειτουργία της θέρμανσης κατά τη διάρκεια της ημέρας, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη θερμοκρασία προσαγωγής του νερού με το οποίο τροφοδοτούνται τα σώματα. Με την αντιστάθμιση επιτυγχάνουμε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση χώρων οπότε εξασφαλίζουμε τόσο θερμική άνεση για τους κατοίκους όσο και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Πρακτικά οι αντλίες θερμότητες ενσωματώνουν χρονοδιακόπτη μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας, με το οποίο επιλέγουμε τις ώρες της ημέρας κατά τις οποίες επιθυμούμε μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με κάποιες άλλες ώρες που θέλουμε χαμηλότερη θερμοκρασία.

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αντλιών θερμότητας??

Οι αντλίες θερμότητας παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους τόσο στο τεχνικό κομμάτι όσο και στο οικονομικό.

Οι κυριότερες από αυτές είναι:

  • η θερμοκρασία εξόδου του νερού
  • η θερμική απόδοση (kW)
  • η τεχνολογία που χρησιμοποιεί ο συμπιεστής
  • το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται
  • η ύπαρξη ή όχι εσωτερικής μονάδας, δηλαδή εάν είναι ενιαίες ή διαιρούμενου τύπου
  • ο βαθμός απόδοσης COP

Η επιλογή της κατάλληλης αντλίας πραγματοποιείται ύστερα από ενεργειακή μελέτη από εξειδικευμένο προσωπικό και κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται μοναδικά.

Για ποιο λόγο να επιλέξω αντλία Inverter;

Η αρχή λειτουργίας μιας αντλίας θερμότητας τεχνολογίας inverter είναι η ικανότητά που έχει να ρυθμίζει την ταχύτητα του συμπιεστή ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία με την χρήση ενός μικροεπεξεργαστή. Επίσης η τεχνολογία Inverter αποτρέπει την έναρξη/ παύση λειτουργίας η οποία καταπονεί το μηχάνημα και έχει αρνητικά αποτελέσματα στην άνεση του χώρου.

Αποτέλεσμα είναι με την χρήση Inverter μονάδων κλιματισμού να επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός απόδοσης COP, μεγαλύτερος χρόνος ζωής και εξαλείφονται οι μεγάλες αυξομειώσεις στα φορτία. Αυτό σημαίνει πως τα Inverter κλιματιστικά είναι αθόρυβα, με μικρότερα κόστη λειτουργίας και με λιγότερες βλάβες

Πως συνδυάζεται η αντλία θερμότητας με τον λέβητα πετρελαίου, με την ενδοδαπέδια θέρμανση και με τα σώματα του σπιτιού μας;

Ο λέβητας πετρελαίου τον οποίο διαθέτουμε στις οικίες μας συνήθως είναι ρυθμισμένος στους 75οC. H υψηλή αυτή θερμοκρασία του νερού εξυπηρετεί στην άμεση θέρμανση του χώρου με την χρήση σωμάτων. Ωστόσο η διαστασιολόγηση των θερμαντικών σωμάτων κυρίως στο παρελθόν γινόταν με εμπειρικό τρόπο χωρίς κάποια μελέτη θέρμανσης με αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις τα σώματα είναι υπερδιαστασιολογισμένα. Σε αντίθεση με τον λέβητα, η αντλία θερμότητας είναι σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης τόσο υψηλής θερμοκρασίας . Το σημαντικότερο ρόλο σε μια τέτοια εγκατάσταση παίζει η ορθή διαστασιολόγηση και μελέτη του συστήματος ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια συνεργασία της αντλίας θερμότητας είτε με τα θερμαντικά σώματα, είτε με την ενδοδαπέδια θέρμανση είτε με οποιοδήποτε άλλο σύστημα θέρμανσης διαθέτει ο ιδιοκτήτης. Ακόμα και στην περίπτωση πολυκατοικίας η αντλία μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην πολυκατοικία στο σύνολό της είτε σε μεμονωμένα διαμερίσματα αυτής..

Τι περιλαμβάνει όμως ο σωστός υπολογισμός-σχεδιασμός ενός συστήματος με αντλία θερμότητας;

Αρχικά θα πρέπει να υπολογισθεί σωστά η ισχύς και ο τύπος της αντλίας η οποία θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της οικίας σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη η μέθοδος θέρμανσης στους διάφορους χώρους, οι απώλειες οι οποίες μπορεί να προκύψουν καθώς και οι συνθήκες των εξωτερικών θερμοκρασιών οι οποίες επικρατούν στην περιοχή. Εν συνεχεία μέσω εξειδικευμένων εργαλείων και λογισμικών μπορεί να υπολογισθεί η κατάλληλη αντλία, το κόστος αυτής και η εξοικονόμηση που θα επιτυγχάνεται με την χρήση της άρα και η απόσβεση της επένδυσης.

Για την παροχή ζεστού νερού χρήσης θα πρέπει να εξακριβωθεί εάν το υπάρχων boiler πληροί τις προδιαγραφές για να συνεργαστεί με μια αντλία θερμότητας. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται η αντικατάστασή του.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής μιας αντλίας θερμότητας??

Η μέση διάρκεια ζωής μιας αντλίας θερμότητας, σε περίπτωση που έχει σχεδιασθεί άρτια και εφαρμόζεται η τακτική συντήρηση, είναι κοντά στα 20 έτη.

Σχετικές Δημοσιεύσεις