Στην παρούσα υποενότητα παρέχεται ενημέρωση στους Μετόχους της Εταιρείας Γεωρυθμιή ΑΤΕ σχετικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

Οικονομικές καταστάσεις 2020

2020

Download

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019

2019

Download

Οικονομικές καταστάσεις 2018

2018

Download

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017

2017

Download

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016

2016

Download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2015

2015

Download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014

2014

Download