Στην παρούσα υποενότητα παρέχεται ενημέρωση στους Μετόχους της Εταιρείας Γεωρυθμιή ΑΤΕ σχετικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2021

2021

Download

Οικονομικές καταστάσεις 2020

2020

Download

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019

2019

Download

Οικονομικές καταστάσεις 2018

2018

Download

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017

2017

Download

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016

2016

Download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2015

2015

Download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014

2014

Download