Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Σύμφωνα με την Πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία μας κατά της Δωροδοκίας και το διεθνές πρότυπο ISO 37001:2016, κάθε εργαζόμενος που γνωρίζει παράνομες και αμφιλεγόμενες δραστηριότητες, δύναται να επικοινωνήσει μέσω του email  [email protected] εάν δεν μπορεί να συζητήσει το ζήτημα με τον / την ανώτερο του.

Επίσης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι που γνωρίζουν τυχόν παράνομες και αμφίβολες επιχειρηματικές δραστηριότητες που δυνητικά εμπλέκουν την ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ και τους υπαλλήλους της, καλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μέσω του email [email protected]


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ..