Τα πλεονεκτήματα των οικιακών είναι πολλά και μπορούμε να τα χωρίσουμε σε πλεονεκτήματα για την τοπική κοινωνία (Δήμο ή Κοινότητα) και πλεονεκτήματα για τον ιδιώτη:

 Για τον Δήμο:

* Δεν απαιτείται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικών χρηματικών πόρων οι οποίοι μπορούν να κατευθυνθούν σε άλλες παραγωγικές δράσεις.

* Κατασκευάζεται μόνο μια εγκατάσταση υποδοχής και επεξεργασίας βοθρολυμάτων.

* Αποφεύγεται η επιβολή εφάπαξ και μηνιαίου τέλους αποχέτευσης στους δημότες.

* Αποφεύγεται η ταλαιπωρία των κατοίκων από τα έργα κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου.

Για τον ιδιώτη:

* Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τέλους σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο αλλά και από τα μηνιαία τέλη χρήσης υπονόμων.

* Απαλλάσσεται από το συχνό άδειασμα του βόθρου. Ο οικιακός βιολογικός πρέπει να αδειάζει μια φορά κάθε 1-2 χρόνια.

* Μπορεί να χρησιμοποιήσει το επεξεργασμένο νερό για πότισμα ή και για άλλες χρήσεις, μειώνοντας τον λογαριασμό του νερού και εξοικονομώντας πολύτιμο πόσιμο νερό.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σχεδιασμός και υλοποίηση σύγχρονων συστημάτων αξιοποίησεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ..

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αναβαθμίζουμε αστικά κέντρα και κατοικίες ωστε να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και τους κάτοικους τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ..

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προστατεύουμε το περιβάλλον παρέχοντας λύσεις για την καλύτερη διαχείρηση το απορριμάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ..