Διάσωση & μεταφύτευση αιωνόβιων Ελαιοδένδρων

Διάσωση και μεταφύτευση αιωνόβιων  ελαιοδένδρων απο απαλλοτριούμενες εκτάσεις σιδηδοδρομικών έργων Περιβλλοντική  δράση  της ΕΡΓΟΣΕ με χρηματοδότηση του Πράσινου ταμείου Η φύτευση μιας ελιάς  έγινε στην πλατεία Νέας Σμύρνης  και άλλες τέσσερις σε άλλες πλατείες

Σχετικές Δημοσιεύσεις