Εργασίες κλαδέματος ευκαλύπτων και εκρίζωσης των αϊλανθών στο Ψ.Ν.Α. ,, ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΙΟ ,,

  • Αρχική
  • Εργα Πρασίνου
  • Εργασίες κλαδέματος ευκαλύπτων και εκρίζωσης των αϊλανθών στο Ψ.Ν.Α. ,, ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΙΟ ,,

Εργασίες κλαδέματος ευκαλύπτων και εκρίζωσης των αϊλανθών στο Ψ.Ν.Α. ,, ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΙΟ ,,

κλαδεύτηκαν 15 μεγάλοι ευκάλυπτοι και  εκριζώθηκαν 30 αίλανθοι

Σχετικές Δημοσιεύσεις