Τα γεωθερμικά συστήματα εκμεταλλεύονται το ενεργειακό δυναμικό του υπεδάφους, μιας πρακτικά ανεξάντλητης και ήπιας πηγής ενέργειας, ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες για θέρμανση/ψύξη εσωτερικών χώρων του κτηρίου σας, καθώς και για ζεστό νερό χρήσης. Μπορούν δε να καλύψουν τις θερμικές και ψυκτικές ανάγκες του συνόλου των κτηριακών κατασκευών. 

Πρόκειται περί μίας τυποποιημένης και αξιόπιστης τεχνολογίας, φιλικής προς το περιβάλλον και συμβατής με τις διακηρύξεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης 20/20/20 για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Για τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος απαιτείται η εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας. Απαιτείται επίσης η τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος γεωεναλλακτών (κλειστού κυκλώματος σωληνώσεων) κάθετα με διατρητικές γεωτρήσεις, οριζόντια με επιφανειακή επίστρωση σωληνώσεων ή με μικτά συστήματα ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο.

Τί μπορεί να σας προσφέρει ένα σύστημα γεωθερμίας;

Καταρχήν προσφέρει θέρμανση/ψύξη του κτηρίου με ταυτόχρονη εξασφάλιση ζεστού νερού χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παράλληλα, χάρη στην ανάκτηση θερμότητα επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, κατά τους μεν θερινούς μήνες, η αποβαλλόμενη ενέργεια κατά τη ψύξη του κτηρίου αξιοποιείται για τη δωρεάν θέρμανση του νερού χρήσης (ή της πισίνας), στους δε χειμερινούς η ενέργεια που αποθηκεύει το ψυκτικό μέσο κατά την υπερθέρμανσή του διοχετεύεται για την αύξηση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με όλα τα είδη απόδοσης της θέρμανσης-ψύξης στους εσωτερικούς χώρους (ενδοδαπέδιο ή επιτοίχιο σύστημα θέρμανσης–ψύξης, μονάδες fan coil, θερμαντικά σώματα χαμηλών θερμοκρασιών) ή και συνδυασμό αυτών προσφέροντας έτσι μεγάλη ευελιξία κατά τη σχεδίαση του συστήματος και τη δυνατότητα κάλυψης ακόμη και των πιο απαιτητικών αναγκών. Υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης του συστήματος με ηλιακούς συσσωρευτές ή ηλεκτρική αντίσταση για υψηλότερη θερμοκρασία του νερού χρήσης. Τέλος παρέχεται η δυνατότητα θέρμανσης πισίνας από την αντλία θερμότητας, μέσω ειδικού εναλλάκτη θερμότητας.

Πλεονεκτήματα:

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα συστήματα κλιματισμού με χρήση της γεωθερμικής ενέργειας είναι πολυάριθμα και άκρως σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  1. Ανεξαρτητοποίηση από τις ολοένα αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ειδικά στη σημερινή εποχή που η θέρμανση της οικίας ή της πισίνας με πετρέλαιο είναι πλέον ασύμφορη.
  2. Υψηλός βαθμός απόδοσης συστήματος COP (4 με 6, ανάλογα με το σύστημα και το θερμικό/ψυκτικό φορτίο). Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι καταναλώνοντας 1 kW ηλεκτρικής ισχύος, το σύστημα παράγει 4 με 6 kW ισχύος τα οποία μπορούν να αποδοθούν για τη θέρμανση ή ψύξη. Επομένως επιτυγχάνεται εξαιρετικά χαμηλό κόστος λειτουργίας, με ταυτόχρονη παροχή υψηλής ποιότητας θερμικής άνεσης στους εσωτερικούς χώρους. Τέλος, η διάρκεια ζωής ενός γεωθερμικού συστήματος είναι μεγαλύτερη από εκείνη των συμβατικών συστημάτων, ενώ απαιτούνται ελάχιστα έξοδα συντήρησης.
  3. Ορθολογικότερη διαχείριση της ενέργειας (βλ. δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας), άρα και μεγαλύτερη εξοικονόμησή της. Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται είναι της τάξης του 60-70% κατά τη χειμερινή περίοδο και του 40–45% κατά τη θερινή. Κατά την περίπτωση που απαιτείται θέρμανσης της πισίνας η εξοικονόμηση της ενέργειας είναι ακόμη μεγαλύτερη και μπορεί να ξεπεράσει το 70%. Είναι δε η πλέον ενδεδειγμένη λύση εφόσον υπάρχει σύστημα ενδοδαπέδιας (ή επιτοίχιας) θέρμανσης.
  4. Χαμηλός χρόνος απόσβεσης της αρχικής επένδυσης (5-7 έτη, δίχως επιδότηση)
  5. Δεν απαιτείται η εγκατάσταση λέβητα ή άλλων διατάξεων λεβητοστασίου (δεξαμενή καυσίμου, καπνοδόχοι, κυκλοφορητές, συλλέκτες κλπ), όπως και η εγκατάσταση εξωτερικών ψυκτικών μηχανημάτων (VRV ή Split Units). Αυτό στην πράξη σημαίνει αύξηση του διαθέσιμου χρήσιμου χώρου του κτηρίου και ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων σε αυτό κατά την εγκατάσταση.
  6. Βελτίωση της «ενεργειακής ταυτότητας» του κτηρίου και συνακόλουθη αύξηση της αξίας του. Δύνεται δε η δυνατότητα ένταξης της επένδυσης σε τραπεζικό δανειακό πρόγραμμα.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σχεδιασμός και υλοποίηση σύγχρονων συστημάτων αξιοποίησεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ..

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αναβαθμίζουμε αστικά κέντρα και κατοικίες ωστε να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και τους κάτοικους τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ..

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προστατεύουμε το περιβάλλον παρέχοντας λύσεις για την καλύτερη διαχείρηση το απορριμάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ..