Εγκαταστάσεις Γεωθερμίας στην Apivita Μαρκόπουλο (ΒΙΠΕ)

Εγκατάσταση σε εξέλιξη Γεωθερμικού Συστήματος στην Apivita Μαρκόπουλο (ΒΙΠΕ) από τις εταιρείες Γεωρυθμική ΑΤΕ - Green Tech του κ. Κωνσταντόπουλου Δημήτρη www.greentech-energy.gr

Βασικά στοιχεία έργου:

  • Θέρμανση/Ψύξη: επικουρικά
  • Γεωθερμικό σύστημα: τάφρος @ 5-7m περιμετρικά του κτηρίου
  • Γεωεναλλάκτες: Φ25 PE80 1.200m Α/Θ: PF = 19,6kW / PT = 20,8kW

Σχετικές Δημοσιεύσεις