Ανάπλαση Ποδηλατικής Διαδρομής

ΠραγμαΈργο - Ανάπλαση Ποδηλατικής Διαδρομήςτοποιήθηκε χάραξη και δημιουργία πεζοδρομίων, αντικατάσταση υπαρχόντων πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, αύξηση ύψους υφισταμένων τοιχίων αντιστήριξης, αναβάθμιση του κτιρίου Δεξαμενής, σημειακές κυκλοφοριακές διευθετήσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην κυκλοφορία και στη στάθμευση, σήμανση δρόμων, ανακατασκευή αποχετεύσεως ομβρίων καθώς και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και τροφοδότηση αυτών με ρεύμα από την πλησιέστερη γραμμή οδοφωτισμού. Στον περιβάλλοντα χώρο πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση 500 δέντρων και 6.000 θάμνων, εξυγίανση και αναβάθμιση των υπαρχόντων αλσυλλίων, υλοτόμηση και εκρίζωση υπαρχόντων δέντρων και εγκατάσταση τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου.

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Εθνικός κήπος

Πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση Νέων Οργάνων στην Παιδική Χαρά του Εθνικού Κήπου..

Ζαππείο Μεγάρο

Κατασκευή νέας Παιδικής Χαράς με την Αποξήλωση και Απομάκρυνση των Παλαιών..