Άλσος Δαφνίου

Αποκατάσταση Δικτύου Ύδρευσης του Άλσους, Πέτρινες Κατασκευές, Εγκατάσταση Ξύλινων Κατασκευών Αναψυχής (Κιόσκια, Πέργκολες, Παγκάκια, Τραπεζόπαγκοι), Ξύλινων Γεφυρών, Τοποθέτηση Πυροσβεστικών Φωλέων. Καθαρισμός του Άλσους με την Αποψίλωση Χώρων, Κλάδευμα Δέντρων και Υλοτομία του Ξερού Φυτικού Υλικού.

Σχετικές Δημοσιεύσεις