Διαμόρφωση Ιππικού Ομίλου Μαρουσίου

Ανακατασκευή Ιπποδρομίων Άμμου, Κατασκευή Αρδευτικού και Αποστραγγιστικού Συστήματος, Κατασκευή υπόβασης Αρένων, Συντήρηση Αρένων Ιπποδρομιών.