Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και Η/Μ εργασίες στην Γλυπτοθήκη και εσωτερικές διαρρυθμίσεις, Η/Μ εργασίες

Πραγματοποιήθηκαν διαρρυθμίσεις στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου Β της Εθνικής Γλυπτοθήκης στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Επίσης πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (ηλεκτρικά ισχυρά, ηλεκτρικά ασθενή, ύδρευση και αποχέτευση) τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου όσο και στο εξωτερικό. Τέλος πραγματοποιήθηκε μεταφορά μαρμάρινου προπύλου(αψίδα) από το προαύλιο χώρο της Εθνικής Πινακοθήκης στον προαύλιο χώρο της Εθνικής Γλυπτοθήκης εντός του πάρκου Γουδή.

Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και Η/Μ εργασίες σε αποθήκη στην Μαγούλα Αττικής

Εγκαταστάθηκαν συστήματα ασφαλείας πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης σε ειδικό χώρο που θα φιλοξενηθούν τα έργα της Εθνικής Πινακοθήκης. Επίσης εγκαταστάθηκαν ειδικές μηχανολογικές κατασκευές στις οποίες θα τοποθετηθούν οι πίνακες. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων με υλικά YTONG και γυψοσανίδες για να καλύψουν τις ανάγκες της Εθνικής Πινακοθήκης