Εθνικός κήπος

Πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση Νέων Οργάνων στην Παιδική Χαρά του Εθνικού Κήπου καθώς και Ανακαίνιση των εγκαταστάσεών της (Αποχωρητήρια, Βρύσες, ξύλινο Φυλάκιο Εισόδου). Πραγματοποιήθηκαν Επισκευές, Συμπληρώσεις και Αντικαταστάσεις στις Υφιστάμενες Κατασκευές (Πέργκολες, Κιόσκια) σε διάφορα σημεία του Εθνικού Κήπου, Τοποθέτηση Σήμανσης, Στεγανώσεις και Ανακαινίσεις των Λιμνών, Επισκευές και Βελτιώσεις του Δικτύου Κυκλοφορίας (Διάδρομοι, Πλατειές, Μονοπάτια). Πραγματοποιήθηκε επίσης Εγκατάσταση Νέου και Συντήρηση του Υφιστάμενου Πρασίνου με παρεμβάσεις στην ομοιογένεια και την αισθητική ακολουθία των φυτικών φρακτών καθώς επίσης και προσθήκη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Ζαππείο Μεγάρο

Κατασκευή νέας Παιδικής Χαράς με την Αποξήλωση και Απομάκρυνση των Παλαιών..

Άλσος Δαφνίου

Αποκατάσταση Δικτύου Ύδρευσης του Άλσους, Πέτρινες Κατασκευές, Εγκατάσταση Ξύλινων..