Αντιπλημμυρική προστασία ν. Τήνου (καθαρισμός ρεμάτων ) Αγία παρασκευή

Στην Τήνο στο Ρέμα  της  Αγίας  Παρασκευής καθαρίσαμε την βλάστηση και απομακρύναμε τις φερτές  ύλες μέσα αο την κοίτη του ρέματος ΄βστε το νερρό της βροχής  περνάει ανενόχητο προς την θάλασσα το έργο έχει δημοπρατηθέι απο την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με προυπολογιμό για όλο το νησί της Τήνου   800.567  ευρω με ΦΠΑ και συμβασιοποιήθηκε στις 22/7/2021   στο ποσο των 632.447  ευρώ  με ΦΠΑ το έργο έχει χρονοδιάγραμμα 3 χρόνια 

Σχετικές Δημοσιεύσεις