Αποκομιδή κλαδιών , φυτικών υπολειμμάτων , βιομάζας

Αποκομιδή κλαδιών απο κλαδέματα  δένδρων

Αποκομιδή κλαδιών από κλαδέματα δένδρων και φυτικά υπολείμματα (βιομάζα) με φορτηγά που φέρουν γερανό με αρπάγη

Σχετικές Δημοσιεύσεις