Εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού 6,89 kW στο 2ο παιδικό σταθμό Καλλιθέας

Εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού 6,89 kW στον 2ο παιδικό σταθμό Καλλιθέας. Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της ανακαίνισης και ανακατασκευής του συγκεκριμένου κτηρίου, ώστε να αποτελεί ένα πρότυπο βιοκλιματικό παιδικό σταθμό.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα που εγκαταστάθηκε πάνω από τα παράθυρα του κτηρίου, ώστε να παρέχει και σκίαση του χώρου, αποτελείται από 26 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 265Wp της γερμανικής εταίρείας ALEO. Τα φωτοβολταϊκά τοποθετήθηκαν σε δύο διαφορετικές πλευρές του κτηρίου και σε δύο διαφορετικούς ορόφους. Για να επωφεληθεί ενεργειακά το κτήριο και να πετύχει τη μέγιστη ηλεκτρική παραγωγή ενέργειας, ο αντιστροφέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας SOLAREDGE, ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός βαθμός απόδοσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Το φωτοβολταϊκό συνδέθηκε στο ηλεκτρικό δίκτυο με το καθεστώς του NET METERING και αναμένεται να εξοικονομεί στο Δήμο Καλλιθέας πάνω από το 30% των ηλεκτρικών ενεργειακών αναγκών του συγκεκριμένου κτηρίου. Παράλληλα με το φωτοβολταικό σύστημα εγκατασταθηκε και προηγμένο σύστημα κλιματισμού των χώρων του κτηρίου με αντλίες θερμότητας, θερμομόνωση του κελύφους και εγκατάσταση ταρατσόκηπου στο δώμα του κτηρίου.

Σχετικές Δημοσιεύσεις