Φωτοβολταικά - Εγκατάσταση υβριδικού συστήματος στο Γέρακα

Εγκατάσταση αυτόνομου υβριδικού συστήματος για το φωτισμό πλατείας στον Γέρακα Αττικής.

Το υβριδικό σύστημα αποτελείται από 3 ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα τύπου D, από 6 φωτοβολταικά πλαίσια, από 4 ρυθμιστές φόρτισης, 1 μετατροπέα και 8 μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης.
Η ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταικά αποθηκεύεται στις μπαταρίες και εν συνεχεία μέσω του μετατροπέα τροφοδοτείται στο γενικό πίνακα της πλατείας για την ηλεκτροδότηση των κολώνων φωτισμού.
Η συνολική ισχύς είναι 2.400 W.

Σχετικές Δημοσιεύσεις