«Επισκευή τμήματος στέγης πολυσυνεργείου και επισκευή φεγγιτών, αναδιαμόρφωση κτιρίου αποθήκευσης φιαλών ασετιλίνης »

Πολυσυνεργείο του ΝΣ  στη Σαλαμίνα και κτίριο για φυλαξη αερίων φλογοκοπής Υπάρχουν τρία τμήματα οροφών στα οποία έγινε  επέμβαση για την αφαίρεση των ασφαλτόπανων και εφαρμογή ελαστομερούς υλικού. Επισκευή φεγγιτών  (κουπόλες) με διαφανή κυψελωτά πολυκαρβονικά Αναμόρφωση/επισκευή παρακειμένου  χώρου  πολυσυνεργείου  προκειμένου  χρησιμοποιηθεί  για  φύλαξη φιαλών αερίων φλογοκοπής. 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

α. Η υγρομόνωση της οροφής πραγματοποιείται με ασφαλτόπανα (με ψηφίδα) τα οποία έχουν επικολληθεί πάνω σε μια επίστρωση θερμομονωτικού υλικού πολυουρεθάνης.

β.   Λόγω   της   ψαθυροποίησης,   με   τον   καιρό,   του   υποστρώματος,   τα ασφαλτόπανα αποκολλούνται από την πολυουρεθάνη, και παρασύρονται από τον αέρα στον περιβάλλοντα χώρο.

γ.  Στο  παρελθόν  έχει  συμβεί  πάλι  αυτό.  Η  επισκευή,  στις  περιοχές  που υπήρχαν   αποκολλήσεις   έγινε   ως   εξής:   αφού   αφαιρέθηκε   το   υπόστρωμα πολυουρεθάνης  και  καθαρίστηκε  η  οροφή,  έγινε  εφαρμογή  ελαστομερούς  υλικού στο τσιμεντένιο δώμα.

δ.   Όσον   αφορά   στους   φεγγίτες   φυσικού   φωτισμού   (κουπόλες)   και συγκεκριμένα   στο   πυραμοειδές   κάλυμμά   τους   από   διαφανές   πλεξιγκλάς, παρατηρήθηκε  ότι  σημαντικός  αριθμός  από  αυτά  τα  καλύμματα  είναι  σπασμένα, ενώ  τα  θραύσματά  τους  καταλήγουν  συχνά  να  πέφτουν  από  μεγάλο  ύψος  στοεσωτερικό των συνεργείων, γεγονός πολύ επικίνδυνο για τους εργαζόμενους, ενώ από το άνοιγμα γίνεται και εισροή υδάτων κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των μηχανημάτων. Στο παρελθόν πολλά τέτοια  σπασμένα  καλύμματα  έχουν  αντικατασταθεί  από  διαφανή  πολυκαρβονικά φύλλα, ή έχουν ταπωθεί τελείως με αλουμινένιες λαμαρίνες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Έγιναν   οι   παρακάτω   εργασίες   για   την   αποκατάσταση   των προβλημάτων στις οροφές του πολυσυνεργείου:

α.  Τμήματα  οροφών  πολυσυνεργείου,  συνολικής  έκτασης  1.350  mπερίπου.

Υπάρχουν τρία τμήματα οροφών στα οποία έγινε  επέμβαση για την αφαίρεση των ασφαλτόπανων και εφαρμογή ελαστομερούς υλικού.

Η ακολουθία εργασιών  ήταν  η εξής:

      Επιμελής καθαρισμός όλης της ταράτσας για την αφαίρεση της πολυουρεθάνης με αποξεστικά εργαλεία για την μεγάλη ποσότητα υλικού και στην συνέχεια με υδροβολή υψηλής πίεσης (16 bar) για την απομάκρυνση όσο το δυνατόν όλων των υπολειμμάτων του υποστρώματος. Η προεργασία περιλαμβάνει καθαρισμό των  επιφανειών  από  τα  σαθρά  υλικά,  σκόνη,  φυτικούς  οργανισμούς,  άλατα, λάδια,  κλπ.  Έλεγχος  για  την  σωστή  λειτουργία  τους  όλων  των  υδρορροών. Τελικό πλύσιμο της ταράτσας πριν από την εφαρμογή του ασταριού. Συλλογή και απομάκρυνση των υλικών που καταλήγουν στις εξόδους των υδρορροών.

      Εφαρμογή  λευκής  μαστίχης  πολυουρεθανικής  βάσεως  στα  σημεία  των  με έντονη διάβρωση μετά την απόξεση / υδροβολή.

      Αστάρωμα   επιφανειών   πριν   την   εφαρμογή   ελαστομερούς   με   αστάρι   της εταιρείας    επιλογής    ελαστομερούς    και    σύμφωνα    με    τις    οδηγίες    του κατασκευαστή.

      Διπλή στρώση με ελαστομερούς πολυουρεθανικής βάσεως. Επάλειψη σε δύο στρώσεις    στεγανωτικού    υλικού    λευκού    χρώματος    (ενδεικτικού    τύπου HYPERDESMO ή ισοδύναμου). Η εφαρμογή του υλικού θα γίνει με ρολό.

      Συλλογή  σε  κάδο,  απομάκρυνση  εκτός  ΝΣ  και  απόρριψη  όλων  των  μπαζών, δοχείων κλπ. σε περιοχές όπου επιτρέπεται η απόρριψή τους.

β. Επισκευή φεγγιτών (κουπόλες), Τεμ. 50

Απομάκρυνση  των  σπασμένων  πυραμοειδών  καλυμμάτων  από  πλεξιγκλάς. Αντικατάστασή     τους    με     επίπεδα     καλύμματα     από     διαφανή     κυψελωτά πολυκαρβονικά  φύλλα,  πάχους  16mm,  διαστάσεων  1m  x  1  m,  και  στεγανή τοποθέτησή τους στις υπάρχουσες βάσεις των φεγγιτών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ  (κτίριο  φύλαξης αερίων φλογοκοπης)

 1.  ΣΚΟΠΟΣ  

Η   παρακάτω   Τεχνική   Περιγραφή   αφορά   στην   αναμόρφωση/επισκευή παρακειμένου  χώρου  πολυσυνεργείου  προκειμένου  χρησιμοποιηθεί  για  φύλαξη φιαλών αερίων φλογοκοπής. 

2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Ο χώρος είναι έκτασης 11,80μ Χ 6,00μ και ύψους 5,00μ. Η οροφή του είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα περιμετρικά με ενδιάμεσα διαφώτιστα πάνελ πολυεστέρα. Το σκυρόδεμα της οροφής και η τοχοποιία φέρουν σημαντικές διαβρώσεις και φθορές ενώ τα πάνελ έχουν καταστραφεί.

3.  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

α.  Η  γενική  ανακαίνιση  αφορούσε  την  προμήθεια  των  απαιτούμενων  υλικών και την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

(1)  Επισκευή τοιχοποιίας και κάτω μέρος της πλάκας (ταβάνι).

(2)  Καθαίρεση υφιστάμενης επικάλυψης οροφής.

(3)  Επιστέγαση του χώρου με πάνελ. (4)  Επισκευή πόρτας εισόδου.

(5)  Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

(6)  Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης.

 

 

.

Σχετικές Δημοσιεύσεις