«Εργασίες Μετατροπής Αποθήκης σε Φαρμακείο του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας»

«Εργασίες Μετατροπής Αποθήκης σε Φαρμακείο του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας»

Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. 

Για μετατροπή αυτή θα πρέπει να εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες.

 • Καθαίρεση της υπάρχουσας στέγης από βυζαντινά κεραμίδια και του ξύλινου σκελετού της.
 • Αποξήλωση όλων των κουφωμάτων του κτιρίου και των πλαστικών πλακιδίων του δαπέδου της αποθήκης.
 • Τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων σε όλο το κτίριο, καθαίρεση των επιχρισμάτων του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά και καθαρισμός της λιθοδομής.
 • Όλα τα προϊόντα των καθαιρέσεων θα απομακρυνθούν από τον χώρο και θα μεταφερθούν σε μέρος που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.
 • Κατασκευή στην στέψη της λιθοδομής περιμετρικής δοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα για την στήριξη της νέας επικάλυψης του Φαρμακείου.
 • Κατασκευή σκελετού από σιδηρές διατομές επάνω στον οποίο θα τοποθετηθεί θερμομονωτικό πάνελ πάχους τουλάχιστον 5εκ. Ο ανάδοχος χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία μελέτη και τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια της λύσης που θα εφαρμόσει. Η μελέτη που θα προσκομισθεί θα συνοδεύεται από δήλωση του συντάξαντος μηχανικού ότι η μελέτη εναρμονίζεται με τους ισχύοντες κανονισμούς φορτίσεων και έχουν εφαρμοσθεί όλοι οι απαιτούμενοι κανονισμοί.
 • Ανακατασκευή όλων των επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.
 • Τοποθέτηση μαρμαροποδιών σε όλα τα κουφώματα του κτιρίου.
 • Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου στα παράθυρα και τις πόρτες του κτιρίου. Τα κουφώματα θα έχουν διπλά τζάμια και η διατομή του αλουμινίου θα φέρει θερμοδιακοπή.
 • Στο δάπεδο του Φαρμακείου προβλέπεται να τοποθετηθεί κεραμικό πλακάκι.
 • Μεταφορά του υπάρχοντος Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) από τον χώρο της αποθήκης σε νέο χώρο σε διπλανό κτίριο. Στο παλαιό κτίριο θα παραμείνουν δύο πίνακες ενώ θα μεταφερθεί μόνο ο πίνακας του Η/Ζ.  Η μεταφορά περιλαμβάνει την αποσύνδεση του Η/Ζ την μεταφορά και τοποθέτησή του στον νέο χώρο. Την τοποθέτηση νέων καλωδίων από τους παραμένοντες πίνακες στην νέα θέση του πίνακα του Η/Ζ.
 • Στον χώρο του Φαρμακείου θα προβλεφθεί παροχή ύδατος και τριφασική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Η οροφή του κτιρίου που θα τοποθετηθεί το Η/Ζ θα στεγανοποιηθεί με την τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης με επικάλυψη ψηφίδας.
 • Ο χώρος του Φαρμακείου αφού ασταρωθεί θα χρωματισθεί με δύο χέρια πλαστικό χρώμα εσωτερικά και δύο χέρια ακρυλικό χρώμα εξωτερικά σε αποχρώσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Σχετικές Δημοσιεύσεις