«Εργασίες Μετατροπής Αποθήκης σε Φαρμακείο του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας»

Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. 

Για μετατροπή αυτή θα πρέπει να εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες.

 • Καθαίρεση της υπάρχουσας στέγης από βυζαντινά κεραμίδια και του ξύλινου σκελετού της.
 • Αποξήλωση όλων των κουφωμάτων του κτιρίου και των πλαστικών πλακιδίων του δαπέδου της αποθήκης.
 • Τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων σε όλο το κτίριο, καθαίρεση των επιχρισμάτων του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά και καθαρισμός της λιθοδομής.
 • Όλα τα προϊόντα των καθαιρέσεων θα απομακρυνθούν από τον χώρο και θα μεταφερθούν σε μέρος που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.
 • Κατασκευή στην στέψη της λιθοδομής περιμετρικής δοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα για την στήριξη της νέας επικάλυψης του Φαρμακείου.
 • Κατασκευή σκελετού από σιδηρές διατομές επάνω στον οποίο θα τοποθετηθεί θερμομονωτικό πάνελ πάχους τουλάχιστον 5εκ. Ο ανάδοχος χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία μελέτη και τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια της λύσης που θα εφαρμόσει. Η μελέτη που θα προσκομισθεί θα συνοδεύεται από δήλωση του συντάξαντος μηχανικού ότι η μελέτη εναρμονίζεται με τους ισχύοντες κανονισμούς φορτίσεων και έχουν εφαρμοσθεί όλοι οι απαιτούμενοι κανονισμοί.
 • Ανακατασκευή όλων των επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.
 • Τοποθέτηση μαρμαροποδιών σε όλα τα κουφώματα του κτιρίου.
 • Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου στα παράθυρα και τις πόρτες του κτιρίου. Τα κουφώματα θα έχουν διπλά τζάμια και η διατομή του αλουμινίου θα φέρει θερμοδιακοπή.
 • Στο δάπεδο του Φαρμακείου προβλέπεται να τοποθετηθεί κεραμικό πλακάκι.
 • Μεταφορά του υπάρχοντος Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) από τον χώρο της αποθήκης σε νέο χώρο σε διπλανό κτίριο. Στο παλαιό κτίριο θα παραμείνουν δύο πίνακες ενώ θα μεταφερθεί μόνο ο πίνακας του Η/Ζ.  Η μεταφορά περιλαμβάνει την αποσύνδεση του Η/Ζ την μεταφορά και τοποθέτησή του στον νέο χώρο. Την τοποθέτηση νέων καλωδίων από τους παραμένοντες πίνακες στην νέα θέση του πίνακα του Η/Ζ.
 • Στον χώρο του Φαρμακείου θα προβλεφθεί παροχή ύδατος και τριφασική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Η οροφή του κτιρίου που θα τοποθετηθεί το Η/Ζ θα στεγανοποιηθεί με την τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης με επικάλυψη ψηφίδας.
 • Ο χώρος του Φαρμακείου αφού ασταρωθεί θα χρωματισθεί με δύο χέρια πλαστικό χρώμα εσωτερικά και δύο χέρια ακρυλικό χρώμα εξωτερικά σε αποχρώσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Σχετικές Δημοσιεύσεις