«Καταπολέμηση πυτιοκάμπης στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας»

Ψεκασμοί των πεύκων για την καταπολέμηση της πυτιοκάμπης (Thaumetopoea pityocampa} με την χρήση βιολογικού εντομοκτόνου σκευάσματος Bacillus thurigiensis-var kustaki  (βάκιλος Θουριγγίας)  στο Δήμο Αιγάλεω και Στην Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας

· Ψεκασμοί των πεύκων για την καταπολέμηση της πυτιοκάμπης (Thaumetopoea pityocampa} με την χρήση βιολογικού εντομοκτόνου σκευάσματος Bacillus thurigiensis-var kustaki  (βάκιλος Θουριγγίας), που είναι βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά των προνυμφών των λεπιδοπτέρων, δρα με την κατάποση, οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και σε μερικές μέρες πεθαίνουν. Συγχρόνως το συγκεκριμένο εντομοκτόνο δεν είναι τοξικό για τον άνθρωπο, για άλλα θηλαστικά, για διάφορα έντομα και κυρίως για τις μέλισσες. Επίσης οι ψεκασμοί θα γίνουν με χρήση ειδικού ψεκαστικού μηχανήματος που φέρει αντλία υψηλής πίεσης πυροσβεστικού τύπου ώστε να μπορεί να διαβρέχει μέχρι απορροής ακόμα και τα πολύ ψηλά δένδρα (πάνω από 20 μέτρα ύψος) . Για την καλύτερη εφαρμογή του φαρμάκου είναι απαραίτητη η πρόσμιξη του ψεκαστικού μίγματος με την ανάλογη προσκολλητική ουσία.

Συλλογή και απομάκρυνση φωλεών (κουκουλιών) της κάμπιας όπου αυτά δημιουργηθούν και σε οποιαδήποτε ύψος για την αποφυγή της ξήρανσης των πεύκων από αυτή.

Σχετικές Δημοσιεύσεις