Παιδική Χαρά 25ης Μαρτίου του Δήμου Περιστερίου

Παιδική Χαρά 25ης Μαρτίου του Δήμου Περιστερίου

Αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδου ασφαλείας  στην παιδική χαρά της 25ης Μαρτίου του Δ. Περιστερίου

Τίτλος έργο: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους

 

Συνολικός προϋπολογισμός 9 παιδικών χαρών  721.000,00 με ΦΠΑ 24%

 

 Απεγκατάσταση και απομάκρυνση παλιών οργάνων  από τις υφιστάμενες παιδικές χαρές και τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων οργάνων , πιστοποιημένων δαπέδων ασφαλείας, εγκατάσταση πιστοποιημένου τεχνητού χλοοτάπητα, κατασκευή  μεταλλικής περίφραξης , κατασκευή βρύσης πόσιμου νερού,  φύτευση θάμνων και δένδρων, εγκατάσταση φωτισμού και πιστοποίηση από Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Σχετικές Δημοσιεύσεις