Παιδική Χαρά 25ης Μαρτίου του Δήμου Περιστερίου

Παιδική Χαρά 25ης Μαρτίου του Δήμου Περιστερίου

Αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδου ασφαλείας  στην παιδική χαρά της 25ης Μαρτίου του Δ. Περιστερίου

25ης Μαρτίου  Δ. Περιστερίου

Σχετικές Δημοσιεύσεις