Παιδική Χαρά Πλατείας Αγίου Γεωργίου Δ. Παπάγου Χολαργού

Αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδου ασφαλείας στην παιδική χαρά Πλατείας Αγίου Γεωργίου, στου Παπάγου.

Στις υποχρεώσεις μας περιλαμβάνονταν το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των οργάνων και των προστατευτικών δαπέδων ασφαλείας καθώς και των υποβάσεών τους, στις θέσεις που υποδεικνύονταν στα σχέδια της μελέτης.

Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκαν:

Σύνθετο Παίδων με 4 Αναρριχήσεις (HPL)


Κωδικός: Η015D - Ελληνικής προέλευσης

Διαστάσεις Οργάνου Απαιτήσεις Ασφαλείας
Mήκος 7700 mm Απαιτούμενος Χώρος 10760x10050 mm
Πλάτος 6650 mm
Ύψος 4400 mm Mέγιστο Ύψος Πτώσης 1800 mm
Πιστοποίηση EN 1176:1,3
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 12
Ηλικιακή Ομάδα 6+
Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α. Όχι
Δραστηριότητες
Ισορροπία - Ολίσθηση - Ανάβαση - Παιχνίδια Ρόλων
Αναρρίχηση - Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δυνατοτήτων

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σύνθετο αποτελείται από τέσσερις (4) πύργους οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με τέσσερα (4) αναρριχητικά σύνολα. Δύο (2) από τους πύργους συνδέονται αντίστοιχα με δύο (2) τσουλήθρες. Επίσης το σύνθετο περιλαμβάνει μία (1) κλίμακα ανόδου, μία (1) ίσια ράμπα ανάβασης με χειρολαβές και δύο (2) τραπεζάκια.

ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ

Ως πύργος Α ορίζεται - κατά την περιγραφή - ο πρώτος ακριανός πύργος (h=1200mm) που συνδέεται με την τσουλήθρα (L=2150mm- σε κάτοψη). Ο πύργος Β (h=1200mm) συνδέεται με τον πύργο Α με το αναρριχητικό σύνολο Ε1 και τοποθετείται αντιδιαμετρικά στην πλευρά του πύργου Α που συνδέεται με την τσουλήθρα. Απέναντι από την πλευρά σύνδεσης με το αναρριχητικό σύνολο συνδέεται κλίμακα ανόδου στο πατάρι του πύργου Β, η οποία και αποτελεί το πρώτο σημείο εισόδου στο σύνθετο. Στην αριστερή πλευρά του παταριού του πύργου Β συνδέεται το αναρριχητικό σύνολο Ε2 που οδηγεί στον πύργο Γ (h=1500mm). Στην απέναντι πλευρά σύνδεσης με το αναρριχητικό σύνολο Ε2 συνδέεται με το πατάρι του πύργου Γ, τσουλήθρα (L=2500mm- σε κάτοψη). Η πλευρά δεξιά της τσουλήθρας είναι κατά το ήμισυ κλειστή αφήνοντας τον απαιτούμενο χώρο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση στο αναρριχητικό σύνολο Ε3 το οποίο και οδηγεί στον πύργο Δ (h=1800mm). Στον πύργο Δ συνδέεται το τέταρτο αναρριχητικό σύνολο (Ε4) που είναι όμοιο με το Ε3, στην απέναντι πλευρά από αυτή της σύνδεσης με το αναρριχητικό σύνολο Ε3. Η σύνθεση ολοκληρώνεται με την ίσια ράμπα ανόδου με χειρολαβές η οποία συνδέεται στην πλευρά αριστερά των διαδοχικών αναρριχήσεων (Ε3 και Ε4) του πύργου Δ και αποτελεί την έξοδο, ή τη δεύτερη είσοδο του συνθέτου

Κούνια Καλάθι - Φωλιά


Κωδικός: ΚΜ-6C - Ελληνικής προέλευσης

Διαστάσεις Οργάνου Απαιτήσεις Ασφαλείας
Mήκος 2900 mm Απαιτούμενος Χώρος 7000x3000 mm
Πλάτος 1500 mm
Ύψος 2400 mm Mέγιστο Ύψος Πτώσης 1300 mm
Πιστοποίηση EN 1176:1,2
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 4
Δραστηριότητες Αιώρηση
Ηλικιακή Ομάδα 1,5+
Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α. Ναι

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά, η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα διπλών υποστυλωμάτων υπό γωνία. Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm. Τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95mm και στερεώνονται με βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Το κάθισμα-φωλιά της κούνιας αναρτάται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο, γαλβανισμένο, μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766), γαλβανισμένες εν θερμώ, που απολήγουν στο κάθισμα-φωλιά. Ο σκελετός του καθίσματος κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα διαμέτρου 1000mm και καλύπτεται περιμετρικά με σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό του κυκλικού σχήματος, υπάρχει ειδική διάταξη-δίχτυ από πολυαιθυλένιο. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών μεταλλικών βάσεων γαλβανιζέ. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Διπλή (2 Διθέσια ) Τραμπάλα Παίδων Ξύλινη


Κωδικός: ΤΜ-4 - Ελληνικής προέλευσης- Kατασκευής του εργοστασίου

Διαστάσεις Οργάνου Απαιτήσεις Ασφαλείας
Mήκος 2410 mm Απαιτούμενος Χώρος 5400x4600 mm
Πλάτος 1600 mm
Ύψος 900 mm Mέγιστο Ύψος Πτώσης 900 mm
Πιστοποίηση EN 1176:1,2
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 4
Δραστηριότητες Ταλάντευση
Ηλικιακή Ομάδα 3+
Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α. Όχι

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά, η κατασκευή απαρτίζεται από δύο (2) κινητούς οριζόντιους φορείς ταλαντώσεως που στηρίζονται σε μία σύνθετη βάση. Ο κάθε οριζόντιος φορέας κατασκευάζεται από μία ξύλινη δοκό διατομής 95 x 95mm και μήκους περίπου 2400mm. Η δοκός σε κάθε άκρο της φέρει ξύλινο κάθισμα καταλλήλων διαστάσεων, ειδικά διαμορφωμένο, και χειρολαβή για τη συγκράτηση του χρήστη, η οποία στερεώνεται σταθερά στη βάση του καθίσματος.

Κάτω από κάθε άκρο των δοκών υπάρχουν ελαστικά στοιχεία για την απορρόφηση των κραδασμών κατά την χρήση και για την προστασία του ξύλου. Στο κέντρο της κάθε δοκού προσαρμόζονται καταλλήλως ρουλεμάν για την καλύτερη ταλάντωση.

Η βάση αποτελείται από έναν οριζόντιο άξονα και δύο ξύλινους ορθοστάτες, οι οποίοι πακτώνονται στο έδαφος, όλα καταλλήλων διατομών. Ο κάθε ξύλινος στυλοβάτης αποτελεί κατακόρυφο ξύλινο κολωνάκι διατομής 95 x 95mm και ύψους 400mm. Οι στυλοβάτες συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντια μεταλλική σωλήνα κατάλληλης διατομής η οποία για λόγους σταθερότητας και βέλτιστης αγκύρωσης της κατασκευής στο έδαφος συγκολλάται με επιπλέον κατακόρυφη μεταλλική σωλήνα ίδιας διατομής η οποία πακτώνεται στο έδαφος.

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο κάτω τμήμα κάθε ορθοστάτη για να αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών και η επαφή του ξύλου με το έδαφος. Η κάθε βάση είναι διαστάσεων ικανών να προστατεύσουν το όργανο από κάθε είδους μετακίνηση και το καθιστούν ασφαλές κατά την χρήση του.

Παιχνίδι Τρίλιζα


Κωδικός: SX02 - Ελληνικής προέλευσης

Διαστάσεις Οργάνου Απαιτήσεις Ασφαλείας
Mήκος 2410 mm Απαιτούμενος Χώρος 5400x4600 mm
Πλάτος 1600 mm
Ύψος 900 mm Mέγιστο Ύψος Πτώσης 900 mm
Πιστοποίηση EN 1176:1,2
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 4
Δραστηριότητες Ταλάντευση
Ηλικιακή Ομάδα 3+
Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α. Όχι

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παιχνίδι 'τρίλιζα' δύναται να τοποθετηθεί είτε σε ξύλινη κολώνα διατομής 95x95 mm ή σε μεταλλική διατομής Φ89 και πάχους 3mm. Η βάση της τρίλιζας είναι κατασκευασμένη από γαλβανιζέ εν θερμώ χάλυβα και βαμμένο με πολυεστερική πούδρα. Η τρίλιζα είναι κατασκευασμένη από ένα πλαίσιο εντός του οποίου τοποθετείται το παιχνίδι. Τα πανέλα του παιχνιδιού είναι κατασκευασμένα από HPL ή αντίστοιχη ξυλεία εξωτερικής χρήσης ιδιαίτερα υψηλής αντοχής. Τα πιόνια είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο ή αντίστοιχο υλικό υψηλής αντοχής. Η τρίλιζα αποτελεί παιχνίδι ευελιξίας ενώ φέρει μόνιμα τοποθετημένα κομμάτια παιχνιδιού που κινούνται πάνω στην επιφάνεια του παιχνιδιού.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα έγχρωμα πάνελ κατασκευάζεται από ξυλεία ιδιαίτερα υψηλής αντοχής HPL ή αντίστοιχη ξυλεία ιδιαίτερα υψηλής αντοχής και πάχους 12 - 20mm. Η κολώνα (95x95mm) κατασκευάζεται από σύνθετη ξυλεία, η οποία δεν έχει υποστεί επεξεργασία με χρώμιο ή αρσενικό. Η σύνθετη ξυλεία είναι πλήρως λειασμένη (χωρίς αγκίδες), ενώ έχει μεγάλη αντοχή και διασταλτική σταθερότητα. Τα δοκάρια προστατεύονται από τη φθορά που προκαλείται από τους μύκητες, τα έντομα και τους τερμίτες. Τα εξαρτήματα συναρμογής, κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα. Το παιχνίδι φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον κατασκευαστή καθώς και πιστοποιητικό συμμόρφωσης (σήμα συμμόρφωσης) με βάση τη σειρά προτύπων ΕΝ 1176 από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης.

Σχετικές Δημοσιεύσεις