Παιδική χαρά οδού Χίου & Χανίων Δ. Περιστερίου

Αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδου ασφαλείας  στην παιδική χαρά  Χίου & Χανίων  του Δ. Περιστερίου Τίτλος έργο: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους   Συνολικός προϋπολογισμός 9 παιδικών χαρών  721.000,00 με ΦΠΑ 24%    Απεγκατάσταση και απομάκρυνση παλιών οργάνων  από τις υφιστάμενες παιδικές χαρές και τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων οργάνων , πιστοποιημένων δαπέδων ασφαλείας, εγκατάσταση πιστοποιημένου τεχνητού χλοοτάπητα, κατασκευή  μεταλλικής περίφραξης , κατασκευή βρύσης πόσιμου νερού,  φύτευση θάμνων και δένδρων, εγκατάσταση φωτισμού και πιστοποίηση από Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Σχετικές Δημοσιεύσεις