Παιδική Χαρά οδού Αραχώβης του Δ. Περιστερίου

Τίτλος έργο: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους Συνολικός προϋπολογισμός 9 παιδικών χαρών  721.000,00 με ΦΠΑ 24%  Απεγκατάσταση και απομάκρυνση παλιών οργάνων  απο τις υφιστάμενες παιδές χαρές και τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων οργάνων , πιστοποιημένων δαπέδων ασφαλείας, εγκατάσταση πιστοποιημένου τεχνητού χολοτάπητα, κατασκευή  μεταλλικής περίφραξης , κατασκευή βρύσης πόσιμου νερού,  φύτευση θάμνων και δένδρων, εγκατάσταση φωτισμού και πιστοίηση απο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.  

Σχετικές Δημοσιεύσεις